Informacje ogólne

Niniejsze informacje o cookies i polityka prywatności dotyczy Serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: https://wozki.ovh (Serwis). Adres kontaktowy poczty elektronicznej autora: aplikacja@wozki.ovh. Serwis ma charakter niekomercyjny.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest autor serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2) realizacja funkcji automatycznego logowania

3) zapamiętywania stanu aplikacji i intefejsu (klikniętych powiadomień, zamkniętych komunikatów, liczników, dokonanych wyborów)

4) realizacji celów określonych powyżej w części "Używane technologie zewnętrzne i obsługiwane funkcje";

Użytkownik może usunąć wykorzystywane pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce.

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Serwis informacji na Twój temat, w tym wprowadzonych danych i zasad ich przetwarzania.

Informacje ogólne

Serwis wykorzystuje wprowadzone dane osobowe w następujących celach:

Wprowadzanie danych i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Witryna ma charakter zamknięty i nie ma możliwości zarejestrować się przez osoby niepowołane.

Zakres wprowadzanych danych

Dla bezpieczeństwa użytkowników zakres wprowadzonych i wymaganych danych ograniczony jest do minimum. Dane wymagane do wprowadzenia w celu korzystania z witryny:

1. Imię i pierwsza litera nazwiska

Za wprowadzanie danych, ich aktualizację i usuwanie odpowiada administrator Twojego zboru.

Logi (tzw. wpisy systemowe)

Istotne zachownia użytownika (np. logowania, błędne logowania, wpisywania terminów, wpisywanie problemów pogodowych, wykrywanie nadużyć) są zapisywane w postaci osobnych logów (wpisów). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem i tworzenia statystyk.

Zbierane są informacje takie jak: adres IP użytkownika końcowego, data i godzina, wartość user_agent zwracana przez przeglądarkę użytkownika.

Logi wykorzystywane są do tworzenia statystyk oraz wspierania administratorów aplikacji w zarządzaniu jej funkcjami. Logi przechowywane są do 90 dni wstecz.

Administratorzy mają wgląd do 100 ostatnich wpisów z mechanizmu Logów.

Bezpieczeństwo

Serwis hostowany jest na wydzielonym serwerze przeznaczonym tylko dla aplikacji. Połączenie między Użytkownikiem, a serwisem jest szyfrowane. Nazwisko przechowywane jest w bazie danych w formie zaszyfrowanej. Wprowadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotom lub serwisom zewnętrznym z wyłączeniem mechanizmów powiadomień i obsługi kalendarzy zewnętrznych które będą zawierać tylko imiona użytkowników, i które to mechanizmy mogą być stosowane w Serwisie.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania swojego hasła innym osobom, a w przypadku ryzyka ujawnienia hasła zobowiązany jest do poproszenia administratora zboru o zmianę hasła

Do wprowadzonych danych (imiona i nazwiska) dostęp mają wszyscy użytkownicy kalendarza.

Serwis blokuje użytkowników po trzech nieudanych próbach logowania na okres 15 minut.

Technologie zewnętrzne

Google Analitycs

Autor stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

jsdliver.net

Witryna wykorzystuje serwis "jsDelivr.com - A free, fast, and reliable CDN for open source" do pobierania niezbędnych elementów witryny (wygląd i działanie). Szczegóły polityki prywatności opisuje strona: https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net. Serwis ten nie żadnego dostępu do danych prezentowanych w Serwisie.

bootstrap.net

Witryna wykorzystuje technologię Bootsrap dostarczającą komponenty i gotowe rozwiązania CSS, Javascript i HTML w celu tworzenia elementów witryny, np. przyciski, tabelki lub formalarze. Komponenty te pobierane są z serwisu jsdelivr.net.

Zmiany polityki prywatności

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub jej aktualizacji w zależności od wprowadzanych nowych funkcji w Serwisie

powrót do WózPLAN